Av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör

Jag är av Branschrådet Svensk Massage certifierad massör vilket innebär att jag har dokumenterade kunskaper och följer de etiska reglerna. Läs mer om de olika behandlingarna som finns under Massage i menyn.

 

Svensk klassisk massage – De etiska reglerna

Branschrådet Svensk Massage har ställt sig bakom dessa regler. Här är några exempel:

 • Terapeuten uppfattar, förstår och respekterar klienternas behov av intregritet. Terapeuten särbehandlar inte klienterna utifrån samhälls-ställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuell läggning.
 • Terapeuten har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.
 • Terapeuten utövar de terapiformer som han eller hon är utbildad inom.
 • Terapeuten rekommenderar annan behandling om klienterna behöver det, t.ex. inom hälso- och sjukvård.
 • Terapeuten genomför endast moti-verade undersökningar.
 • Terapeuten ger inte behandlingar om klienten inte behöver eller vill ha.
 • Terapeuten uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.
 • Terapeuten är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten.
 • Terapeuten är seriös i sin prissättning.

Vad kan en riktig massör?

 • Massage
 • Muskeltöjning
 • Anatomi
 • Fysiologi
 • Sjukdomslära
 • Hygien och smittskydd
 • Etik
 • Lagar och andra regler för verksamheten