BodyHarmony – en magisk och jordnära behandlingsform

Metoden har sitt ursprung i bl.a. rolfing, rosenmetoden och chiropraktik och har utvecklats av Don McFarland efter många års studier och erfarenheter av olika kroppsterapier. Grunden i BodyHarmony är att människan är en helhet, våra tankar, känslor, andliga energier och kropp är ett.

En behandling tar 60 minuter och utgår alltid ifrån dina behov. Under behandlingen ligger du på en bänk med kläderna på. Vid BodyHarmony används en lätt beröring för att lyssna till din kropp och följer kroppens önskemål. Därigenom frigörs kroppens egna läkande krafter, spänningar mjuknar och felställningar korrigeras.

Behandlingen är unik för varje individ eftersom den anpassas efter var och ens behov.
Metoden rekommenderas till alla men främst till de, som vill ha en varsam behandling.