Chakrabalansering

Med chakra avses kroppens energicentra. Ordet betyder hjul och har sitt ursprung i sanskrit, ett urgammalt indiskt språk. Det finns ett hundratal energicentra i människokroppen av varierande storlek och intensitet och återfinns i auran – omkring din kropp. När våra chakran som berörs av våra tankar och känslor kommer i obalans påverkas vi både fysiskt och psykiskt. Vid en behandlig balanseras de sju viktigaste chakranen.

Denna behandlingsform är bra när man känner sig ur balans och saknar energi, känner en inre stress/ oro, bra för stressade människor som ofta har för mycket tankar i huvudet och därför lätt ”tappar fotfästet”. En Chakrabalansering stärker ditt immunförsvar.

Det finns många olika tillvägagångssätt för hur man kan utföra en Chakrabalansering. Med den behandlingsteknik jag praktiserar används kroppsljus.