Triggerpunktsbehandling

En triggerpunkt är en hyperirritabel punkt längs en spänd sträng i en för övrigt avslappnad muskel. Smärta från en triggerpunkt kan variera från lätt till mycket svår och rörelsehämmande. Det som är gemensamt för alla triggerpunkter är att de strålar ut till andra områden än där de sitter och att de kan drabba alla människor.

Aktiva, smärtande triggerpunkter är vanligast hos kvinnor mellan 30-50, men finns i stor utsträckning även hos män och i alla åldersgrupper.

Konventionell massage är det mest avancerade sättet att lokalisera triggerpunkter, som behandlas både med massage och speciell pressur- och töjteknik.